Tra cứu - CHÙA GIÁC NGỘ

Tra cứu thông tin quy y CHÙA GIÁC NGỘ


Quý vị có thể thay đổi thông tin đăng ký hoặc
xóa thông tin đăng ký trong đợt quy y này bằng cách tra cứu dưới đây:


Danh sách đăng ký quy y

STT Họ Tên Năm sinh Đăng ký lúc
Lưu ý: Nếu quý vị điền sai tên của chính mình thì vui lòng tra cứu đơn đăng ký ở phía trên để sửa lại cho đúng

© 2019 - 2023 Quỹ Đạo Phật Ngày Nay

Đăng ký

Địa chỉ

Email

Facebook